top of page

NARRATIV TERAPI
 

I narrativ terapi arbejder man ud fra tanken, at det er problemet, der er problemet og ikke personen. På den måde bliver personen frigjort, og man kan arbejde sammen mod problemets indflydelse.

Vi kan ikke lave om på de faktuelle hændelser, men vi kan ændre på vægtningen af dem, og på følelserne af dem.

 

Gæster hos mig er ofte mennesker, som ikke har følelsen af at være deres egen herre, at de ikke er skabende og kreative i deres eget liv, og de har svært ved at se muligheder for at ændre dette.

Narrativ metode har netop som overordnet ambition at tildele os hver især styringen af vores eget liv, og derfor forsøger vi at finde frem til gæstens håb og drømme, værdier og kompetencer. Hvad er det du gerne vil? Det giver mere mening at arbejde hen imod noget end væk fra noget.

 

Narrativ betyder fortælling. Vi organiserer vores liv via fortællinger. Al narrativ praksis hviler på den opfattelse, at vores liv formes af de historier, vi fortæller om det. De historier du fortæller om dig selv, de skaber dig, skaber din egen identitet.

Så måske har du brug for, at vi sammen skaber en ny fortælling om dig.

Hvis du gerne vil vide mere om narrativ terapi, så gå ind på SIF, hvor jeg har taget min uddannelse

bottom of page